PERJUMPAAN BERSAMA OUTWARD BOUND MALAYSIA

PERJUMPAAN BERSAMA OUTWARD BOUND MALAYSIA

Tarikh     :12 APRIL 2019

Masa        : 02.30pm – 04.00pm

Tempat   : Bilik Mesyuarat Utama MITRA, JPM

Perjumpaan bersama pihak Outward Bound Malaysia (OBS) bagi membincangkan program    pembangunan jati diri untuk golongan belia India Malaysia.  Antara agenda perjumpaan tersebut adalah:

✒Penerangan inisiatif / aktiviti yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pihak OBS sejak tahun 1954.

✒Perbincangan bersama mengenai impak program OBS dan cadangan untuk pengolahan program yang khusus bagi golongan belia India Malaysia yang berisiko tinggi berdasarkan objektif MITRA.

✒Perbincangan mengenai cadangan golongan belia yang disasarkan dan tempoh pelaksanaan program yang dicadangkan.

✒Perjumpaan susulan bersama OBS akan diadakan dalam masa terdekat.